3 thoughts on “Water

  1. Op 18 maart 2015 waren er verkiezingen in Nederland waarbij er ook gekozen kon worden voor de waterschappen. Het water op deze foto valt onder het waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *